• İş kanunları ve uygulamaları alanında danışmanlık verilerek, şirket ile çalışan arasında ileride yasal problemler yaşanmaması için firma ilgilerine gerekli bilgilendirmenin yapılması,

• Şirket ile çalışan arasında problem yaşanması halinde şirketin bilgi ve operasyonel olarak desteklenmesi,

• İşe giren personelin iş sözleşmesinin (müşteriden gelecek bilgiler doğrultusunda) düzenlenmesi,

• Çalışanlara, gerektiğinde ihtar yazısı hazırlanması ve sürecin takip edilmesi,

• İşten ayrılmalarda fesihname, ibraname gibi belgelerin hazırlanması,

• İşten ayrılan personel için tüm tazminat ve ücret hesaplamalarının yapılması,

• Yıllık izin defterlerinin tutulması ve izin takibi,

• Çalışanlara ait avans, icra gibi borçların takip edilmesi,

• Çalışanlara ait raporların sisteme girilmesi,

• Çalışanlara ait özlük dosyanın tutulması,

• Çalışanların talebi halinde istenilen belgelerin hazırlanıp (müşterinin talebi doğrultusunda) çalışana veya firma yetkilisine iletilmesi,

• Emeklilik, askerlik, evlilik ve sağlık nedenleri ile işten ayrılmalarda işlemin takibi ve tazminat hesaplarının gerçekleştirilmesi.