Ece Danışmanlık başta perakende ve hizmet sektörü olmak üzere her sektöre ve her firmaya özel, ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenler. Uzmanlarımız, şirket yetkilisi ile birlikte çalışarak, eğitim ihtiyaçlarını belirler ve en uygun eğitim programını hazırlar. Eğitim yeri, yine şirket yetkilisinin talebi doğrultusunda şirket tesisleri veya eğitim salonları olabilir.
Ece Danışmanlık; eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planlaması ve uygulaması ile sonuçları sonrasında, aşama aşama raporlar hazırlar ve yönetime sunar.
Eğitim, şirketler için “kazan-kazan yöntemi”dir. Ancak, bir işletme eğitim ihtiyacını doğru belirlemediği takdirde; eğitim, gider olmaktan öteye bir sonuç oluşturmaz. Bu nedenle eğitim organizasyonu yapılırken çok iyi bir analiz yapılmalı, nedenler-nasıllar sorulmalı ve en önemlisi eğitimi verecek eğitimci çok iyi değerlendirilmelidir. Her işletmenin ve işletme içindeki her birimin muhakkak ki eğitim ihtiyaçları farklıdır.
Bu nedenle genellikle aynı eğitimi tüm birimlere uygulamak yerine, doğru ve detaylı bir analiz edilmeli ve eğitim konuları birimlerin ihtiyaçlarına göre ayrıştırılmalıdır.
Eğitim organizasyonu yapılırken birim yöneticilerinin istekleri kadar, çalışan talepleri de dikkate alınmalı. Çalışanlar en çok kendilerinde eksik gördükleri veya geliştirmek istedikleri yönleri belirtmeleri halinde, alınacak eğitimin verimli olma başarısı çok daha yüksek olacaktır.