• Yasal gereklilikler ve müşteriden gelen puantaj bilgilerine uygun olarak, müşterinin insan kaynakları yönetimi politikaları çerçevesinde aylık olarak bordrolarının yapılması,

• Müşteri onayı alındıktan sonra ödemenin yapılması için bankaya bilgilerin mail ortamında gönderilmesi,

• Çalışanların ücret pusulalarının hazırlanması ve şahsi maillerine gönderilmesi,

• Bordroya ilişkin muhasebe listelerinin hazırlanması,

• Çalışanlara ait IABE formlarının düzenlenmesi,

• SGK işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,

• İŞKUR’a işe giriş ve çıkış bildirimlerinin yapılması,

• Aylık SGK ve işsizlik sigorta bildirgelerinin hazırlanması ve SGK sitesine girilmesi (e-bildirge işlemleri),

• Eksik gün bildirimlerinin yapılması.